Pojištění

Zelenou kartu získáte emailem ihned, originál obdržíte zítra poštou.
Většina návštěvníků portálu může ušetřit z ceny povinného ručení.
Jednoduchým formulářem si mohou zájemci o povinné ručení porovnat konkrétní nabídky jednotlivých pojišťoven (cca 20)
 
 
V naší nabídce dále naleznete všechny typy pojištění
 


Kdy se musí k dopravní nehodě volat policie
Když škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč.
Některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam o dopravní nehodě 
Existuje podezření na požití alkoholu či jiných omamných látek před jízdou nebo se viník dopravní nehody neprokáže platnou zelenou kartou.
Došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.)
Pokud je někdo zraněn nebo potřebujete urgentní pomoc
Pokud nenastala ani jedna z těchto variant, jsou účastníci nehody dle zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. §47 povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli.
Kdy se musí k dopravní nehodě volat policie
Když škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč.
Některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam o dopravní nehodě 
Existuje podezření na požití alkoholu či jiných omamných látek před jízdou nebo se viník dopravní nehody neprokáže platnou zelenou kartou.
Došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.)
Pokud je někdo zraněn nebo potřebujete urgentní pomoc
Pokud nenastala ani jedna z těchto variant, jsou účastníci nehody dle zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. §47 povinni sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli.
 
 
Co vše je nutné si zapsat a zajistit
 
Registrační značky (resp. SPZ) vozidel
Jména a adresy řidičů, případně majitelů, svědků nehody
Údaje o pojištění (číslo pojistné smlouvy / zelené karty)
Fotodokumentace místa dopravní nehody
Záznam o dopravní nehodě
 
Společný záznam o dopravní nehodě musí být: 
řádně a čitelně vyplněn, podepsán, obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejich účastníků a vozidel, její příčiny, průběh a následky a především míru zavinění jednotlivých účastníků.
Při vyplňování formuláře doporučujeme vyznačit viníka a poškozeného
Přečtěte si postup pro vyplnění Záznamu o dopravní nehodě.
Upozorňujeme, že novela zákona č. 168/1999 sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ukládá s účinností od 1. 1. 2010 poškozenému při uplatnění nároku povinnost předložit společný záznam o dopravní nehodě (§ 9, odst. 1). Tato povinnost je uložena i pojištěnému (§8, odst. 4), přičemž pojištěnému při nesplnění této povinnosti hrozí, že pojistitel proti němu uplatní právo na úhradu vyplacené částky (§ 10, odst. 1, písm. d).
V případě, že vám viník dopravní nehody nepředloží zelenou kartu potřebnou pro vyplnění Záznamu o dopravní nehodě, můžete si pojišťovnu viníka ověřit na stránkách ČKP.
 
 
Nepřijímejte nabídky asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nemáte ověřeno, že se jedná o smluvní asistenční službu Vaší pojišťovny, eventuálně smluvní asistenční službu pojišťovny dalšího účastníka dopravní nehody (viníka dopravní nehody).
 
V zahraničí
odtah do servisu, opravu auta, noc v hotelu, náhradní vůz nebo dokonce náhradního řidiče. To všechno vám může zaplatit pojišťovna, když vás v zahraničí překvapí porucha nebo nehoda. Pokud tedy máte sjednané vhodné pojištění s dobře nastavenými asistenčními službami.

   banner 2